9/6/57

สิทธิ/หน้าที่

ในช่วงเวลาที่ถูกริดรอนสิทธิ์ไป คนกลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องถามหาสิทธิ์ และคนอีกกลุ่มก็มาเสนอแนะว่า ไปหัดรู้จักหน้าที่ก่อนดีไหม แล้วค่อยมาเรียกร้องสิทธิ์ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดี

ส่วนตัวมองว่า หน้าที่จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราเรียนรู้ และรู้จักที่จะเรียกร้องสิทธิ์ เพราะเมื่อทุกคนเรียกร้องสิทธิ์ได้เป็น เราก็จะไม่สามารถละเมิดสิทธิ์คนอื่นได้ และเมื่อนั้นเราก็จะถูกกรอบคอยตบให้เราทำหน้าที่เอง

น่าสนใจว่าในประเทศอื่นๆ หน้าที่กับสิทธิ์อันไหนเกิดขึ้นก่อนกัน เดาว่า ญี่ปุ่นเกิดจากทุกคนทำหน้าที่ เมื่อทำตามหน้าที่ก็ไม่ต้องเรียกร้องสิทธิ์ เพราะไม่มีใครละเมิดสิทธิ์ใครให้ใครต้องออกมาเรียกร้อง ส่วนอเมริกา คงเกิดจากการเรียกร้องสิทธิ์จนทุกคนต้องทำไปตามหน้าที่ของตัว

ปล.เดาเอาล้วนๆ

ไม่มีความคิดเห็น: