5/4/61

Big Data

ได้รับโอกาสอันดีจาก สนง. ให้ส่งไปอบรม Big Data ก็เลยต้องมีเขียนสรุปส่งสักหน่อย ให้คุ้มค่ากับภาษีประชาชน ไหนๆ เขียนส่งแล้ว หาที่เก็บไว้หน่อย เผื่อต้องใช้วันหลัง

Big Data เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในโลกยุคปัจจุบัน โดยเราสามารถเปรียบ Data ได้กับ น้ำมันในสมัยก่อน ที่ประเทศไหนมีน้ำมันก็จะเป็นประเทศมหาเศรษฐี ในยุคนี้ ใครถือครองข้อมูล หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากที่สุดก็จะกลายเป็นเศรษฐีของยุคนี้เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่า บริษัท ระดับต้นๆ ของโลกในยุคนี้ล้วนทำธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลทั้งสิ้น เช่น Google, Facebook เป็นต้น

แบบไหนถึงเรียกว่า Big Data

เรารู้จักกับ Data อยู่แล้ว แต่ในนิยามของคำว่า Big Data ที่เราพูดถึงกัน ไม่ได้หมายถึงข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ Big Data ที่พูดถึงกันในยุคนี้ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

 • Volume: มีขนาดใหญ่ มีปริมาณมาก เป็นได้ทั้ง offline หรือ online
 • Variety: มีความหลากหลาย ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มี
 • Velocity: เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการส่งผ่านข้อมูลต่อเนื่องในลักษณะ streaming
 • Veracity: ข้อมูลไม่ชัดเจน

รูปแบบของข้อมูล

นอกจากข้อมูลจะมีความหลากหลาย และไม่มีโครงสร้างได้แล้ว ข้อมูลอาจมีได้หลายรูปแบบอีกด้วย เช่น

 • Behavioral: ข้อมูลการใช้งาน เช่น server log, การคลิกดูข้อมูล
 • Image, sounds: ภาพถ่าย, วีดีโอ, ข้อมูลเสียง
 • Text: ข้อความ tweeter facebook, เนื้อหาในเว็บไซต์
 • Records: ข้อมูลทางการแพทย์, ข้อมูลผลสำรวจที่มีขนาดใหญ่, ข้อมูลทางภาษี เป็นต้น
 • Sensors: ข้อมูลอุณหภูมิ, accelerometer, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น

Big Data Analytics

เป็นขั้นที่สูงกว่าของ Data Analytics คือ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ยากกว่า (ข้อมูลมีลักษณะ 4V) โดยการวิเคราะห์จะวิเคราะห์เพื่อตอบสองคำถามคือ เพื่อตอบอดีต และทำนายอนาคต
 • Descriptive analytics: เป็นการวิเคราะห์โดยสรุปผลรวมจากอดีต คล้ายๆ การทำข้อมูลเชิงสถิตินั่นเอง โดยการวิเคราะห์แบบนี้จะได้คำตอบในลักษณะดังนี้
  • Standard report: “เกิดอะไรขึ้น”
  • Ad hoc report: “จำนวนเท่าไหร่ บ่อยแค่ไหน ที่ไหน”
  • Query: “อะไรคือปัญหาที่แท้จริง”
  • Alerts: “ต้องเกิด action อะไร”
 • Predictive analytics: เป็นการวิเคราะห์โดยทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย โดยการวิเคราะห์แบบนี้จะได้คำตอบในลักษณะดังนี้
  • Statistical analysis: “ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้”
  • Randomized testing: “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทดลองทำวิธีการนี้”
  • Predictive modeling: “จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป”
  • Optimization: “อะไรคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้น”
 • Prescriptive analytics: เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับการคาดการณ์บนฐานของข้อมูล

Big Data จะมาจากไหนได้

โดยปกติในองค์กรจะมีข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งข้อมูลที่เห็นอยู่ตามปกติ จะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดเท่านั้น โดยข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่จะแบ่งออกได้ดังนี้

 • Data you analyze today: เป็นข้อมูลที่ได้มีการวิเคราะห์อยู่แล้ว เป็นปกติ เป็นข้อมูลที่ใช้กันเป็นประจำ เช่น รายงานผลการดำเนินงาน, สรุปยอดการเบิกจ่ายรายไตรมาส
 • Data you collect but don't analyze: ข้อมูลที่จัดเก็บ แต่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์
 • Data you could collect but don't: ข้อมูลที่สามารถจัดเก็บได้ แต่ไม่ได้ทำ
 • Data from partners and third party: ข้อมูลจากภายนอก

สิ่งสำคัญในการทำ Big Data platform

พื้นฐานที่สำคัญในการที่จะสร้าง Platform สำหรับรองรับการใช้งาน Big Data คือ การสร้างโกดังจัดเก็บข้อมูล ในยุคสมัยเดิมเราจะรู้จักกับคำว่า Data Warehouse ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูล จากข้อมูลหลายๆ แหล่ง รวมเข้ามาไว้ด้วยกัน แล้วจัดกลุ่มออกมาเป็น Data Mart จากนั้นจึงทำไปสร้างเป็น Cube เพื่อทำ Analys ก็เป็นการจบกระบวนการ

แต่สำหรับโลกของ Big Data นั้น ไม่สามารถใช้ Data Warehouse เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บข้อมูลได้ เนื่องจาก Data Warehouse จะรองรับข้อมูลที่เป็น Srtucture ในขณะที่ Big Data นั้น ข้อมูล Unstructure และยังไม่หยุดนิ่งอีกด้วย ดังนั้นแหล่งที่จะใช้ในการจัดเก็บจึงต้องขยับไปอีกขั้น ซึ่งจะรองรับข้อมูลที่หลากหลายได้มากกว่า

ดูภาพจะเข้าใจง่ายกว่า

เครื่องมือสำหรับทำ Big Data

เครื่องมือสำหรับทำ Big Data ไปจนถึงปลายทาง คือ Data Analytic สามารถใช้ได้หลายเครื่องมือ ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนจะตอบโจทย์ของเรามากกว่ากัน โดยจะขอยกตัวอย่างเครื่องมือคร่าวๆ ดังนี้

 • Data Ingestion/Collection: Kafka, Sqoop, Flume
 • Data Storage: Hadoop HDFS, S3, Google, Azure
 • Data Analyze/Processing: Hadoop Mapreduce, Pig, HIVE, Spark, Cassandra
 • Data Visualization: MS Power BI, Oracle Data virtualization, Tableau, Google Data Studio

สรุป

Big Data เป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับองค์กร เพราะจะทำให้เรารู้จักตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือช่วยในการชี้ทางว่าควรจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร และทำให้เห็นว่าภายนอกมองเห็นเราอย่างไร

การเริ่มต้น

 1. ควรเริ่มจากการวางโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียนเสียก่อน เพราะจะช่วยลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมข้อมูล (อย่าลืมว่า ยังมีข้อมูล Unstructure จากภายนอกให้ต้องรับมืออีก ดังนั้นเตรียมข้อมูลภายในให้พร้อมไว้ จะได้ไม่เหนื่อยมาก) พร้อมกับหาพื้นที่จัดเก็บที่รองรับการขยายตัว และรองรับการเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ (ในแต่ละไฟล์อาจใหญ่ได้เกินกว่าฮาร์ดดิสก์ที่เรามีก็เป็นได้)
 2. จัดเตรียมโครงสร้างข้อมูล Data Lake และ API ที่จะต้องเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ เข้ามาจัดเก็บ
 3. หา Data scientist ไว้ในองค์กร เนื่องจากการตั้งคำถามที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่อย่างนั้นแล้ว เราจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างไม่เต็มที่
 4. ทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลที่มีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน เพื่อเป็นจุดเริ่ม และเป็นกำลังใจในการที่จะไปทำของที่ยากกว่า (คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากภายนอก)

19/3/61

2DS

ห่างหายจากการเล่นเกมไปพักใหญ่ หลังจากเครื่อง Wii พัง (สายรับคำสั่ง Wii mote ขาด) จริงๆ จะซ่อมก็ไม่ได้ลำบาก แต่อารมณ์คือ เริ่มจะหมดเกมสนุกๆ เล่นแล้วด้วย

เล็งเครื่องเกมใหม่อยู่นาน แน่นอนว่า สาย Nintendo อย่างผมต้องอยากได้ Switch แน่ๆ แต่ทำไปทำมา สอย 2DS มาซะงั้น (ได้ 2DS รุ่นที่เป็นฝาพับ สีส้มขาว สีถูกใจสุดๆ)

สาเหตุที่เลือก DS คือ อยากได้ Switch อยู่ แต่รู้ตัวว่าอยู่บ้านคงไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรอก แล้วก็ ไม่อยากแย่งทีวีกับที่บ้านด้วย แม้ว่า Switch จะใช้เล่นพกพาได้ แต่ผมว่า เกมของเครื่อง Switch มันออกแบบมาสำหรับเล่นกับทีวีเสียมากกว่า กะว่า เดี๋ยว Nintendo ออก Switch รุ่นไม่มีจอจะค่อยเล็งๆ ดูอีกที

ก็ ได้ 2DS มาแล้ว ในราคาที่โอเคเลย ไม่แพงจนเกินไป แล้วก็มีเกมในแบบที่อยากเล่น

ตัวเครื่อง

 • รู้สึกมันพลาสติดไปหน่อย ออกจะป๊อกแป๊ก จำได้ว่าประมาณ 10 ปีก่อน เล่น NDSL มันดูจะแข็งแรงกว่านี้ แม้จะเป็นพลาสติกเหมือนกัน
 • จอไม่ชัดอย่างแรง อันนี้เสียความรู้สึกมาก มันเป็นเครื่องเกมออกใหม่ แต่ความคมชัดของจอเหมือนอยู่ในยุคมือถือ Windows CE
 • Power button อยู่ตำแหน่งด้านล่าง เวลาจะเปิดต้องใช้นิ้วโป้งจิ้ม ไม่ถนัดมาก ตอน NDSL ที่เป็นสวิตซ์แบบเลื่อน เปิด/ปิด ง่ายกว่านี้ (จริงๆ สวิตซ์แบบเลื่อนมัน เปิด/ปิด ยากกว่าแบบกด แต่ด้วยตำแหน่งของปุ่มที่ NDSL วาง มันทำให้เลื่อนสวิตซ์ได้ง่าย)
 • ปุ่มกด ตำแหน่งอยู่ในระยะที่เหมาะสมดี กดไม่ยาก แต่ขนาดรู้สึกว่าถือแล้วยังไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่
 • มีปุ่ม L R เป็นอย่างละสองปุ่ม ผมว่ามันเยอะไป ให้ความรู้สึก Play station ไปหน่อย
 • ปุ่มบังคับทิศทาง มีปุ่มกลมๆ ที่เป็น Analog เพิ่มขึ้นมา ในขณะที่ปุ่มกดแบบ + ก็ยังมีอยู่ มันเลยเบียดตำแหน่งกันไปหน่อย จริงๆ มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอ เพราะเราคงไม่ใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันอยู่แล้ว
 • สไตล์ลัสสั้นมาก
 • เสียงเบา
 • แบตทนดี เล่นแบลดความสว่างหน่อยก็อยู่ได้เกือบทั้งวัน
 • สายชาร์จ มาเป็นหัวติดกับปลั๊กเสียบเลย ถ้าเป็น USB จะดีมาก จะได้พ่วงกับ Power bank ได้


นอกนั้นโอเค รู้สึกว่า คิดถูกแล้วที่ซื้อเครื่องนี้ แต่ก็ยังอยากเล่นเกมของ Switch อยู่ แต่คงต้องรอให้หาช่วงที่จัดทีวีสำหรับเล่นให้ลงตัวก่อน เบื้องต้นก็ตั้งไมล์สโตนไว้ที ให้ Switch ออกรุ่นที่ไม่มีจอแล้วค่อยว่ากันอีกที