8/12/55

จำนวนประชากรต้องควบคุม
สิ่งหนึ่งที่เคยคิดไว้คือ เรื่องความอดอยากและความลำบากของประชากรส่วนหนึ่ง (พูดถึงระดับโลกนะ ไม่ใช่ประเทศ) เท่าที่ดูส่วนใหญ่ประเทศที่ยากจน หรือมีความเป็นอยู่อย่างลำบาก มักจะเป็นประเทศที่ไม่มีการคุมกำเนิด หรือการคุมกำเนิดขัดกับความเชื่อ ศาสนา หรือวัฒนธรรมของถิ่นนั้นๆ การมีประชากรเกินกว่าทรัพยากรย่อมทำให้เกิดความขาดแคลน (แหงอยู่แล้ว) วิธีแก้มี 2 ทางคือ เพิ่มทรัพยากร หรือควบคุมจำนวนประชากร ในกรณีหลังคงใช้วิธีกำจัดทิ้งไม่ได้ ที่ทำได้คือ ต้องทำให้ค่อยๆ ลดลง ซึ่งก็คือการคุมกำเนิดนั่นเอง

ส่วนตัวแล้ว มองว่ายังไงเสียการแก้ปัญหาระยะยาวที่ถูกต้องก็ต้องใช้วิธีควบคุมจำนวนประชากร นอกจากเรื่องของการลดลงมาเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรแล้ว ยังควรที่จะลดลงเพื่อให้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ด้วย อันนี้ลองมองจากประเทศของเรา ถ้าในหลายๆ ภาคธุรกิจเอาหุ่นยนต์มาใช้แทนคน คนคงตกงานเยอะมาก เช่น พนักงานธนาคาร (อันนี้จะค่อยๆ เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆ) คนเก็บเงินค่าทางด่วน เจ้าหน้าที่ภาครัฐในหลายส่วนงานโดยเฉพาะงานเดินเอกสาร ฯลฯ เราจะเห็นว่างานพวกนี้มันใช้หุ่นยนต์ทำได้ แต่ก็ไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันเพราะถ้าคนตกงานเยอะคงแย่ ดังนั้น ถ้าลดประชากรลงได้ แล้วเอาหุ่นเข้ามาแทน ทรัพยากรก็จะมากพอสำหรับจำนวนของมนุษย์

เราจะลดประชากรยังไง

ขอเสนอนโยบาย คุมกำเนิดตั้งแต่เกิด ทุกคนถูกคุมกำเนิดชั่วคราวตั้งแต่เกิด และถ้าคุณอยากมีลูก คุณต้องหาเงินมาจ่ายให้รัฐในจำนวนหนึ่ง (แล้วแต่จะกำหนด) เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการมีลูก และหนึ่งคนจะมีสิทธิ์มีลูกได้คนเดียว (หนึ่งคู่ = 2 คน) โดยต้องอิงตามเชื้อชาติและเศรษฐกิจด้วย เช่น คนอังกฤษต้องจ่ายแพงกว่าคนไทย ถ้าทุกคนจ่ายเท่ากันทั้งโลก (เหมือนซื้อ Windows) คนไทยคงได้สูยพันธุ์ สิ่งที่ต้องระวังคือ การลดจำนวนประชากรจะต้องค่อยๆ ลด แล้วค่อยๆ เอาหุ่นเข้ามาแทน เพราะถ้าอยู่ดีๆ ลดฮวบเลย พอเวลาผ่านไปคนสูงอายุจะเยอะเกินกว่าที่คนรุ่นหลังจะดูแลได้ไหว

ถ้าลดจำนวนประชากรได้ด้วยวิธีนี้ ในอนาคตก็จะไม่มีคนลำบากหรืออดอยากอีกเลย

#เพ้อเจ้อ

ไม่มีความคิดเห็น: