29/2/55

Faith


ศรัทธา หมายถึงอะไร ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องการตีความของความหมายอย่างแน่ชัดนัก แต่โดยทั่วไปที่เราเคยรู้จักกับคำว่าศรัทธานั้น ศรัทธาหมายถึงการเชื่อถือ ซึ่งเป็นคนละอันกับความเชื่อนะ คือ ความเชื่อไม่ใช่ศรัทธา แต่เราศรัทธาในความเชื่อ อันนี้น่าจะพอเห็นภาพ

โดยมากแล้วในสังคมปัจจุบัน พอพูดถึง ศรัทธา ความเชื่อ เราจะโยงไปถึงความงมงายโดยอัตโนมัติ แต่แท้จริงแล้ว เราจะทำอะไรได้น้อยมาก หากปราศจากศรัทธา คือ ศรัทธานี้ ไม่ใช่ความเชื่อก็จริง แต่มันก็หมายถึงความเชื่อถือโดยตัวมันเอง อย่างที่บอกว่า ถ้าปราศจากศรัทธา เราจะทำอะไรได้น้อยมาก เช่น สมัยเด็กพ่อสอนเราว่ายน้ำ ถ้าเราไม่ศรัทธาในตัวพ่อ ว่าพ่อว่ายน้ำได้ และสามารถช่วยเราไม่ให้จมน้ำได้ เราก็จะไม่ยอมให้พ่อสอนเราว่ายน้ำ เป็นต้น

ความศรัทธา และความเชื่อถือนี้ จะมีมากน้อยขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ด้วย โดยมากแล้วก็ขึ้นกับ ตัวผู้ที่จะศรัทธา หรือสิ่งที่เราจะศรัทธา (ผู้ที่เราศรัทธาสามารถเป็นตัวเราเองได้ด้วย) ตัวเราเอง และสภาพแวดล้อม ถ้าเราเชื่อ โดยปราศจากเหตุผลเลยจะกลายเป็นว่างมงาย (แต่ไม่มีใครเชื่อโดยปราศจากเหตุผลอยู่แล้ว แต่ขึ้นกับว่าเหตุผลของแต่ละคนนั้น) หรือถ้าเชื่อโดยที่สิ่งที่เราเชื่อนั้น น่าเชื่อถือ แต่กลับไม่เป็นจริง ก็จะกลายเป็นถูกหลอกไป

ศรัทธานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ ตัวอย่าง

ผมพลัดหลงไปโผล่ที่เกาะเอลูบาบู แล้วก็พบกับชาวเมือง ดอลลี่และโบกี้ ผมบอกกับเขาว่า ในอากาศนี้มีภาพ และเสียงลอยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมด แต่ร่างกายของเราไม่มีความสามารถที่จะรับข้อมูลเหล่านั้นได้ ถ้าคุณอยากเห็นสิ่งที่ผมเล่า คุณต้องช่วยผมสร้างสิ่งที่เรียกว่า ทีวี

จากตัวอย่าง ถ้าดูตามสภาพแวดล้อมของเกาะเอลูบาบู ที่ไม่เคยมีทีวีมาก่อน ต้องไม่มีใครเชื่อ และถ้าใครศรัทธา และลงมือสร้างทีวีตามคำบอกเล่าของผม ก็จะกลายเป็นพวกงมงายไปเลย

จบแค่นี้ดีกว่า ที่เหลือไปคิดต่อด้วยวิถีของแต่ละท่านเองดีกว่า สนุกดี

ไม่มีความคิดเห็น: