24/7/55

เราจะตอบสนองต่อการถูกตำหนิอย่างไร


เคยลองสักเกตไหมว่า เวลาที่คุณถูกตำหนิคุณตอบสนองต่อคำตำหนิ หรือคนตำหนิอย่างไร ?

คนตำหนิจะมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน

  1. ติเพราะชอบติ
    1. เป็นลูกช่างติ
    2. ติเพื่อหล่อ คือ ติดเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้น
  2. ติเพื่อแนะนำว่าแบบนี้ไม่ดี

วิธีในการตอบสนองต่อการตินั้น โดยทั่วไปจะมีดังนั้น

ติโดยใช้อารมณ์ คนส่วนใหญ่จะใช้อบรมณ์ตอบทันที เพราะมันเหมือนโดนด่าแหล่ะ ว่ากันจริงๆ เว้นแต่ผู้ติอยู่ในสถานะที่สูงกว่า
ติโดยไม่ใช่อารมณ์ คนส่วนใหญ่จะปฏิเสธทันที หรือให้เหตุผลในทันทีว่าไอ้ที่ผิดนั้นไม่ใช่กู

สองอย่างนี้เป็นอะไรที่เราเจอบ่อย

ส่วนในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่เราควรทำเมื่อถูกตำหนิคือ พิจารณาว่าที่เขาพูดนั้นจริงไม๊

  1. ถ้าไม่จริง ให้ดูว่าเป็นพวกติเพื่อหล่อ หรือเป็นลูกช่างติไม๊ ถ้าใช้ก็ปล่อยผ่านไป
  2. ถ้าจริง ก็พิจารณาไปตามจริง ถ้าเราผิดก็ขอโทษไป หรือถ้าผิดโดยปัจจัยอื่นๆ ก็อธิบายพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข

สิ่งที่ยากสุดคือ วางเรื่องของการใช้อารมณ์ออกไป เพราะไม่งั้นแล้ว มันจะใช้เหตุผลกันไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น: