30/6/63

พระธรรม

พระธรรมนั้นเป็นเรือ เมื่อถึงฝั่ง เธอก็ลงจากเรือ ไม่ได้เอาเรือไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: