9/1/61

Back to Mac

ด้วยข้อจำกัดต่างๆ ในการทำงาน ทำให้ต้องหันมาใช้ Windows อยู่พักใหญ่ๆ (กว่า 2ปี ได้) สาเหตุหลักๆ ก็เป็นเรื่องของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และงานเอกสาร (MS Word) กอปรกับฮาร์ดแวร์ของ สนง. ที่เป็น Acer ที่ การจะใช้ Linux หรือโอเอสอื่น ก็ไม่ง่ายนัก (ด้วยสองหาเหตข้างต้น)

เดือนก่อนมีโอกาสได้รับมอบเครื่อง Macbook Pro (Mid 2012) ที่ผู้บริหารไม่ใช้แล้ว ก็เลยเป็นอันว่าได้กลับมาใช้ Mac อีกครั้ง ปัญหาเรื่อง MS Word ก็ไม่มี เพราะใช้เวอร์ชั่น Mac ได้ ส่วนเรื่องไดรเวอร์เครื่องปริ๊นท์ ก็เซ็ตเป็น Google cloud print เอา

คิดว่าคงได้อยู่บน Mac ไปอีกพักใหญ่ เพราะการใช้งานค่อนข้างจะลงตัวแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: